Número/Ordre

32/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/19/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 22/14 corresponent a la sessió ordinària de data 13 de juny.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a l'execució conjunta de l'actuació “Suport a la creació, consolidació i creixement de microempreses", en el marc del catàleg de serveis i activitats 2014, Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
3.- Proposta d'acceptació de la renúncia presentada pel Sr. Manuel Coin Pérez, empresari autònom, respecte la subvenció atorgada en el marc de les Bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
4.- Proposta d'aprovació de la memòria de seguretat relativa a l'activitat "Nit de tapes al mercat municipal de La Plana", any 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA, sobre la comunicació de l’activitat de despatx professional d’ús particular al local ubicat al carrer Maladeta, núm. 1 local B. (Exp. T120-2014-83).
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per LUMEN ESTUDI, SCP., sobre la comunicació de l’activitat d’Estudi fotogràfic al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 34. (Exp. T120-2014-77).
7.- Proposta de denegació de la llicència sol·licitada per XU XIAOYUE, per instal·lar una xemeneia al Pl. Blas Infante per donar sortida als fums i bafs del local núm. 5 del carrer Verge de la Mercé, núm. 23 i anul·lant les liquidacions practicades. (Exp. T033-2014-205).
8.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat de comerç al detall d’articles diversos (basar), sol·licitat per KAI FENG 2013. SL., al local del carrer Laureà Miró, núm. 127-129. (Exp. T214-2013-94).
9.- Proposta prenent en consideració l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en relació a l’activitat de muntatges d’estands per a fires i congressos, sol·licitat per ARCGRUP DISSENY, SL., al local del CARRER Mestre Joan Corrales, núm. 107-109. (Exp. T214-2013-113).
10.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per VIDRIOS Y ALUMINIOS MEZQUITA, SL., sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall amb magatzem d’articles de fusteria d’alumini i similars al local ubicat al carrer Cedres, núm. 20-22. (Exp. T120-2014-75).
11.- Proposta considerant suficient la documentació presentada per INVERSIONES BRIVET, SL., per l’ocupació i utilització de l’habitatge construït al carrer B. Bermejo, núm. 3. (T032-2014-17).
12.- Proposta de requeriment a l’empresa SOLDATA IBERIA, S.A., perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei d’instrumentació i auscultació dels elements estructurals del Teatre-Auditori d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-007).
13.- Proposta de requeriment a l’empresa NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIONS I SERVEIS, S.L., per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte per executar les obres d’adequació d’edificis municipals, d’aquesta població. (exp. G451-2014-009).
14.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada al carrer Pau Vergós, núm. 21-25, sol·licitada pel Sr. Carlos Esteva Grewe, en representació de Agrourbana Financiera, S.L. (Exp. T019-2014-00010).
15.- Proposta per declarar desert el procediment de contractació relatiu al subministrament de materials per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal, tramitat mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i iniciar nou procediment negociat sense publicitat.
16.- Proposta de modificació del contracte relatiu al servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
17 .- Proposta d’aprovació d’addenda primera la conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per al compartiment d’infraestructures de telecomunicacions.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
19.- Proposta de donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2014.

SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
21.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES per al desenvolupament del Projecte "Participació als campionats d'Espanya infantil, cadet i juvenil femení de futbol sala - Guadalajara, Múrcia i Cantàbria -", any 2014.
22.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament del Projecte "Participació als campionats d'Espanya de natació d'estiu, categoria aleví, Manresa", any 2013.
23.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament del Projecte "Participació als campionats d'Espanya de natació d'hivern, Categoria infantil, Pontevedra", any 2014.
24.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament del Projecte "Participació als campionats d'Espanya de natació Open Màster, Jerez de la Frontera", any 2014.
25.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al desenvolupament del Projecte "Participació als campionats d'Espanya de natació d'estiu, categoria aleví, Badajoz", any 2014.
26.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat COLLA DE DIABLES BOIETS ESQUITXAFOCS en execució del conveni en vigor, any 2014.
27.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES en execució del conveni en vigor, any 2014.
28.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en concepte d’aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport per la integració d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’Estiu infantil i Jove, any 2014.
29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB PETANCA CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Petanca per a gent gran", any 2013.
30.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CORAL MUSICORUM D’ESPLUGUES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
31.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CORAL MUSICORUM ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

32190914.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: