Número/Ordre

46/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

12/30/2013

Hora

10:00 AM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.- Proposta de liquidació del contracte menor de les obres de millora de la seguretat i accessibilitat de la parada d’autobús situada a l’avinguda dels Països Catalans núm. 40 (davant de la Nestlé), adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROMERO GAMERO, SAU. (Exp. G451-2013-019).
2.- Proposta de liquidació del contracte menor de les obres de millora de l'accessibilitat del carrer Ramon Turró, adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROMERO GAMERO, SAU. (Exp. G451-2013-021).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
3.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
4.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2013.
5.- Proposta de resolució d’una subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN CLOTA per al desenvolupament de l’activitat “Torneig de petanca”, any 2013.
GERÈNCIA
6.- Proposta d’acord relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

46301213.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: