Número/Ordre

23/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/14/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 22/13 corresponent a la sessió ordinària de data 7 de juny.
GERÈNCIA
2.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor del Sr. Víctor Felices Pérez (FIS ESTUDI D’INTERIORISME) dins el marc de les Bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta d’aprovació de la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la uniformitat de la Unitat Operativa de la brigada municipal i la seva reposició pel període 2013-2015.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa LAVOLA 1981, S.A., corresponent al contracte relatiu al disseny i implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb EMAS a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament i instal·lació de mobiliari per al parc infantil del carrer Andreu Amat del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G455-2013-009).
6.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta de devolució de la fiança a l’empresa CONSTRUCTORA INCOEX corresponent al contracte de les obres per a la construcció d’una coberta a la pista esportiva del Parc Pou d’en Fèlix. (Exp. 4/2009).
8.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres d’adequació d’una nau industrial per a assajos culturals i magatzem ubicada al carrer Enric Morera, 46, d’aquesta població, i la seva adjudicació per contracte menor, així com la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. (Exp. G451-2013-008).
9.- Proposta d’aprovació del projecte de reparcel·lació de la finca de Can Parrot situada a l’av. de La Miranda, 1-13, promogut pel Sr. Roman Nogués Cusí.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta relativa al Pla d’Autoprotecció per a la celebració del correfoc de Sant Joan 2013.
12.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2013.
13.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, en concepte de "Quota de socis per al finançament de projectes comuns", any 2013.
14.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT LES TORIES.
15.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA D'ASSOCIACIONS I PATRONATS DELS DISMINUÏTS DEL BAIX LLOBREGAT (CORDIBAIX), en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva activitat anual, any 2012.
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de les activitats "Logopèdia i aeròbic", any 2012.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

23140613.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: