Número/Ordre

15/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

04/25/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat d’abril de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
2.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm 121/2014-V interposat per Pedro Pastor Sevillano contra l’acord de la Junta de Govern Local d'anul·lació del procés selectiu per cobrir una plaça d'operari en la modalitat de contracte de relleu.
3.- Proposta de resolució del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una plaça d'Oficial d'Instal·lacions i posterior creació d'una bossa de treball de la mateixa categoria, per a futurs contractes d'interinitat o d'altres modalitats de contractes laborals.
4.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2014 V interposat per Angela Aragonés Ruiz, contra reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 1/2013.
5.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
6.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa TOP COMM NETWORKS, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
7.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa 08950 TU INMOBILIARIA SCP en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
8.- Proposta d'aprovació d'una segona subvenció a favor de l'empresa 08950 TU INMOBILIARIA SCP en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
9.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per la celebració de la festa de Sant Jordi del dia 26 d’abril de 2014 del centre docent Lola Anglada.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
10.- Proposta de requeriment a l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A., per a què dipositi la fiança definitiva relativa al contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí, entre els carrers Cedres i Maladeta. (exp. G451-2014-001).
11.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del contracte dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del Pla Especial del sector delimitat parcialment per l’àmbit del pla especial de conservació del carrer Església, Plaça Santa Magdalena i el Torrent d’en Farré, d’aquesta població, corresponent a l’empresa ARQUITECTURA PRODUCCIONS, S.L.P. (EXP. 9/2000).
12.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del contracte per a la redacció del pla de protecció del sector històric, d’aquesta població, corresponent a l’empresa ARQUITECTURA PRODUCCIONS, S.L.P. (EXP. 12/2000).

13.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CRISTINA SOBRADO VAOS, relativa a l’activitat de comerç al detall d’articles de puericultura al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 30-32. (Exp. T120-2014-21).
14.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per INFORMATICA, DESARROLLO Y COORDINACIÓN, SL., relativa a l’activitat de comerç a l’engròs i oficines de material informàtic i de programació al local ubicat al carrer Gall, núm. 1. (Exp. T120-2014-5).
15.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per EL CAMBIO INVERSIONES, SL., relativa a l’activitat de comerç al detall de begudes (bodega) al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 37. (Exp. T120-2014-6).
16.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per SERANT CONSULTING, SL., relativa a l’activitat d’oficina d’informàtica (disseny i desenvolupament de web, software informàtic i disseny gràfic) al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 60. (Exp. T120-2014-14).
17.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per 08950 TU INMOBILIARIA, SCP., (Victor Samper Tudela), relativa a l’activitat d’oficina immobiliària al local ubicat al carrer Riereta, núm. 48. (Exp. T120-2014-23).
18.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JORDI REQUESENS GARROS, relativa a l’actualització de l’activitat de bar al local ubicat al carrer Vallerona, núm. 44. (Exp. T214-2013-120).
19.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per NATURALES IMPRESORAS, SL., relativa a l’activitat logística, administrativa i de subministrament de cartutxos i tintes per a botigues ECOSTORE sensa venda directa al local ubicat al carrer Pau Torres, núm. 5. (Exp. T214-2013-114).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
20.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
21.- Proposta d'aprovació d'un conveni de patrocini entre l'empresa NESTLÉ ESPAÑA, S.A. i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, amb motiu del certamen internacional de la biennal de ceràmica "Angelina Alós" a Esplugues de Llobregat.
22.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per la realització de les activitats de control i tractament de mosquits durant l'any 2014.
23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL GALL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COMISIÓN DE FIESTAS CAN VIDALET en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
30.- Proposta de resolució de la justificació corresponent a la subvenció atorgada a la CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-SIÓ, exercici 2013.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Activitats d'animació comercial", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

15250414.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: