Número/Ordre

30/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/06/2013

Hora

02:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 28/13 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de juliol.
2.- Donar compte del traspàs del pintor Sr. Francisco Benavente Solís, Medalla d’Or de la ciutat d’Esplugues de Llobregat.
3.- Donar compte del traspàs de l’escultora Sra. Núria Tortras i Planas, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
4.- Donar compte del traspàs del funcionari d’aquest Ajuntament Sr. Gregorio Somalo Lara.
GERÈNCIA
5.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del concert de Festa Major de la cantant “MERCHE”.
6.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del concert de Festa Major de “LOS REBELDES”.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca del carrer Doctor Ferran, núm. 106, d’aquesta població, sol·licitada pel Sr. Javier Igualador Rodríguez en nom i representació de SOGIAL 99, S.L. (Exp. T019-2013-011).
8.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic sobre us comercial (supermercat) als solars situats als carrers Vic, 8-10 i Esmaragda, 5-7 d’aquesta població, sol·licitat per PROMOCIONES RUVE, S.A. (Exp. T019-2013-005).
9.- Proposta de requeriment a PL SPORT, S.L., per a la reparació i subsanació de les deficiències observades en els ancoratges de fixació del llit elàstic del gimnàs del CEM Les Moreres.
10.- Proposta relativa a l'activitat de restauració situada al carrer Carme, núm. 45, local 5.
11.- Proposta relativa a l'activitat de restauració de l’Avenç del carrer Àngel Guimerà.
12.- Proposta de concessió de llicència per a la reforma interior per implantació de rampa practicable en vestíbul, de l’edifici de la finca de l’av. Ciutat de l’Hospitalet, núms. 93-95 i 97-99.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
13.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
14.- Proposta d’aprovació de pròrroga del Pla Local de Joventut 2009-2012 .
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

30060913.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: