ESTAT D'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019-2023

Mostrem l’actuació municipal a través del compliment dels Compromisos de Servei amb la ciutadania, del desenvolupament dels projectes més rellevants i de l’execució del Pressupost municipal.

Relació dels serveis que es presten, classificats per Àrees
Vols participar-hi? Vols participar-hi?

Són objectius de qualitat en la prestació dels serveis municipals. L’assoliment d’aquests objectius es mesura mitjançant el nivell de compliment, és a dir, el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu i el grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis, mesurat a través d’enquestes.
Última actualització: 12/30/2022Vols participar-hi? Vols participar-hi?

Per al seguiment dels projectes més rellevants es facilita el grau d’execució del projecte, i clicant a sobre s’obté informació de la data de finalització prevista i algunes observacions d’interès.
Vols participar-hi? Vols participar-hi?

Per al seguiment del pressupost es facilita la previsió de despesa de l’any en curs de les diferents partides i la despesa realitzada o reconeguda. Aquesta informació s’actualitza cada 3 mesos. Situant el cursor a sobre de cada concepte apareix una finestra amb la seva definició.
Vols participar-hi? Vols participar-hi?

Informació acumulada Fins setembre de 2022