Són objectius de qualitat en la prestació dels serveis municipals. L’assoliment d’aquests objectius es mesura mitjançant el nivell de compliment, és a dir, el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu i el grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis, mesurat a través d’enquestes.
Última actualització: 12/01/2022Vols participar-hi? Vols participar-hi?