Per al seguiment del pressupost es facilita la previsió de despesa de l’any en curs de les diferents partides i la despesa realitzada o reconeguda. Aquesta informació s’actualitza cada 3 mesos. Situant el cursor a sobre de cada concepte apareix una finestra amb la seva definició.
Vols participar-hi? Vols participar-hi?

Informació acumulada Fins març de 2024