Per al seguiment dels projectes més rellevants es facilita el grau d’execució del projecte, i clicant a sobre s’obté informació de la data de finalització prevista i algunes observacions d’interès.
Vols participar-hi? Vols participar-hi?