1.   Casa de la Vila
2.   Forns i Xemeneia "Pujol i
      Bausis"
3.   Can Tinturé
4.   Monestir de Montsió
5.   Can Ramoneda
6.   Can Cortada
7.   Can Pi
8.   Església de Santa
      Magdalena
9.   Can Cargol
10. Can Bialet
11. Ca n'Hospital
12. Parc de Can
      Vidalet
13. Can Clota
14. Casal de Cultura Robert
      Brillas
15. Torre del Lleons
Casa de la Vila Forns i Xemeneia "Pujol i Bausis" Can Tinturé Monestir de Montsió Can Ramoneda Can Cortada Can Pi Església de Santa Magdalena  Can Cargol Can Bialet Ca n'Hospital Parc de Can Vidalet Can Clota Casal de Cultura Robert Brillas Torre del Lleons