Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AUXILIARS ADMINISTRATIVES en el marc de programa Treball i Formació (PANP i DONA) del Servei d'Ocupació de Catalunya


Escala:Subescala:Títol:

Veure requisits d'accés específics de cada línia d'actuació


Núm. de places:

4


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació

Requisits específics d'obligat compliment per a cada línia d'actuació, d'acord amb l'article 4 de les bases reguladores

- 2 Auxiliars adminsitratius/ves per a la línia PANP

Persones destinatàries: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut PREPARA, preferentment majors de 45 anys.

S'entén per persona en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 anteriors a la data de presentació de l'oferta (5/12/2018)

Oferta 2 aux. administratiu-ves  PANP.pdfOferta 2 aux. administratiu-ves PANP.pdf

- 2 Auxiliar administratius/ves per a la línia DONA

Persones destinatàries: podran participar les dones en situació d'atur inscrites com a demandats d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere, i les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l'ajut del programa PREPARA, preferentment més gran de 52 anys.

S'entén per dona en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 12 mesos durant els 24 anteriors a la data de presentació de l'oferta (5/12/2018)

Oferta 2 aux. administraiu-va DONA.pdfOferta 2 aux. administraiu-va DONA.pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

No participació en plans d’ocupació d'anteriors edicions: 0 a 2 punts

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en el termini del dia 5/12/2018 al 13/12/2018 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada lloc

La contractació efectiva quedarà supeditada a l'atorgament de la subvenció per part de Servei d'Ocupació de CatalunyaSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

12/05/2018


Final presentació instàncies:

12/13/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data