Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

Contractació temporal de persones en situació d'atur amb els següents perfils: administratiu/va, recepcionista, auxiliar serveis esportius i auxiliars d'inspecció de via pública. Subvenció en el marc de programa ENFEINA'T del Servei d'Ocupació de Catalunya


Escala:Subescala:Títol:

Veure requisits específics de cada oferta


Núm. de places:

6


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

ORDRE TSF/247/2017, de 27 d'octubre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada

Requisit imprescindible:

- Persones desocupades de llarga durada inscrites a l'Oficina de Treball d'Esplugues de Llobregat, que compleixin els requisits legals per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
S'entén per persona aturada de llarga durada la persona inscrita a l'Oficina de Treball un mínim de 12 mesos dins d'un període de 18, a comptar des de la presentació de l'oferta.

Requisits específics per a cada lloc: (veure oferta descriptiva)

- 1 RECEPCIONISTA

OFERTA RECEPCIONISTA (1).pdfOFERTA RECEPCIONISTA (1).pdf

- 2 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

OFERTA AUX ADMINISTRATIVA (2).pdfOFERTA AUX ADMINISTRATIVA (2).pdf

- 2 AUXILIARS D'INSPECCIÓ DE VIA PÚBLICA

OFERTA AUX INSPECCIÓ (2).pdfOFERTA AUX INSPECCIÓ (2).pdf

- 1 AUXILIAR DE SERVEIS ESPORTIUS

OFERTA AUXILIAR ESPORTS (1).pdfOFERTA AUXILIAR ESPORTS (1).pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

No participació en plans d’ocupació d'anteriors edicions: 0 a 2 punts

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en un termini de 5 dies laborables des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada llocSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 04/23/2018


Inici presentació instàncies:

05/10/2018


Final presentació instàncies:

05/16/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data

06/27/2018