Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)- DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC TERRITORIAL. Subvenció en el marc dels Programes de Desenvolupament Local del SOC


Escala:Subescala:Títol:

TÈCNIC/A DE CREACIÓ D'EMPRESES I EMPRENEDORIA


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Actuació objecte de la contractació: contractació temporal d'un/a Tècnic/a de desenvolupament local, incloent informació, assessorament i orientació de persones emprenedores.

Requisit imprescindible: persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) o com a persones en situació de millora de feina abans de la data d'inici de la contractació.

Requisits específics: (veure oferta)

OFERTA AODL-EMPRENEDORIA PUBLICACIO.pdfOFERTA AODL-EMPRENEDORIA PUBLICACIO.pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

1)Prova escrita de coneixements sobre la realitat social i econòmica del territori i sobre polítiques públiques d’enfortiment del teixit empresarial. Puntuació: fins a 6 punts. (S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 punts per seguir en el procés);

2)Valoració de mèrits. Puntuació: fins a 5 punts, d’acord amb el següent:
- Per la realització de cursos de perfeccionament i especialització relacionats amb les tasques del lloc de treball. Fins a 2 punts, a raó de:
- 1 punt per la totalitat de segons graus, llicenciatures, diplomatures o màsters oficials.
- 0,6 punts per la totalitat de postgraus de duració igual o superior a 100 hores.
- 0,4 punts per la totalitat de cursos de 50 a 100 hores.

3)Experiència en serveis i programes de desenvolupament econòmic local. Fins a 3 punts, a raó de:
- experiència en l’administració local: fins a 2 punts, d’acord amb el següent : 0,5 punts per cada any de treball acreditat.
- experiència de dos anys o superior en el sector privat: fins a 1 punt, d’acord amb el següent : 0,5 punts per cada any de treball acreditat.

4)Entrevista
Es verificaran els següents aspectes: coneixement del territori, competències tècniques i transversals, capacitat relacional, motivació i actitud. Puntuació: fins a 9 punts.


Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Termini de presentació de candidatures fins 27/11/2018 (inclòs)Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

11/20/2018


Final presentació instàncies:

11/27/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data