Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AUXILIAR DE SERVEIS. En el marc de Programa Complementari de suporta a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'AMB


Escala:



Subescala:



Títol:

Graduat escolar, equivalent o superior


Núm. de places:

2


Sistema de provisió:

Consurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Bases i directrius reguladores del Programa metropolità de suport a les polítiques públiques social municipals 2016-2019. 2ª Convocatòria 2018-2019- Plans d'Ocupació

Objecte: Contractació temporal i a jornada parcial de 2 persones en el perfil d'auxiliars de serveis

Requisit imprescindible: persones en situació d'atur inscrites al SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO)

Requisits específics (Veure oferta)

Oferta 2 auxiliars serveis.pdfOferta 2 auxiliars serveis.pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

No participació en plans d’ocupació d'anteriors edicions: 0 a 2 punts

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en el termini del dia 10/12/2018 al 13/12/2018 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada lloc

La contractació efectiva quedarà supeditada a l'atorgament de la subvenció



Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

12/10/2018


Final presentació instàncies:

12/13/2018


Bases específiques:



Aprovació de la llista d'aspirants


Document:



Procés tancat


Data