Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT. Subvenció en el marc de Programa Complementari de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'AMB


Escala:Subescala:Títol:

Grau universitari de ciències ambientals, biologia o geografia, o bé el títol de grau de la branca de l'enginyeria d'enginyeria agrària, o equivalent (llicenciatura o diplomatura)


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya a Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Bases i directrius reguladores del Programa metropolità de suport a les polítiques públiques social municipals 2016-2019. 2ª Convocatòria 2018-2019- Plans d'Ocupació

Objecte: Contractació temporal i a jornada parcial de 1 persona en el perfil de gestor-a administratiu/va

Requisit imprescindible: persones en situació d'atur inscrites al SOC com a demandant d'ocupació no ocupades (DONO)

Requisits específics (Veure oferta)

OFERTA_Tècnic-a Medi Ambient (1).pdfOFERTA_Tècnic-a Medi Ambient (1).pdf

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

Participació en plans d'ocupació anteriors a raó de:
2 punts en cas de no haver participat mai en plans d'ocupació anteriors
1 punts en cas de no haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos
0 punts en cas d'haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en el termini del dia 07/10/2019 al 14/10/2019 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada llocSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:Final presentació instàncies:Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data