Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Funcionari<>


Denominació:

AGENT POLICIA LOCAL


Escala:

Cos de Policia Local


Subescala:

Escala Bàsica


Títol:

Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior


Núm. de places:

7


Sistema de provisió:

Concurs-Oposició


Observacions:


Anunci:

Anunci qualificació proves mèdiques i proposta de nomenament.pdfAnunci qualificació proves mèdiques i proposta de nomenament.pdf
Anunci qualific _ psicotècnic i dates proves mèdiques.pdfAnunci qualific _ psicotècnic i dates proves mèdiques.pdf

Anunci valoració mèrits i convocatòria psicotècnic.pdfAnunci valoració mèrits i convocatòria psicotècnic.pdf

Anunci qualific _ psicotècnic i dates proves mèdiques.pdfAnunci qualific _ psicotècnic i dates proves mèdiques.pdf
Anunci resultat entrevistes i data val_mèrits.pdfAnunci resultat entrevistes i data val_mèrits.pdf

Anunci modificant horari entrevistes.pdfAnunci modificant horari entrevistes.pdf

Anunci 3er exercici_proves físiques.pdfAnunci 3er exercici_proves físiques.pdf


Anunci Qualificació _2on exercici 2na prova Cultura General.pdfAnunci Qualificació _2on exercici 2na prova Cultura General.pdf


Anunci qualificació prova Qüestionari.pdfAnunci qualificació prova Qüestionari.pdf


Anunci canvi secretaria.pdfAnunci canvi secretaria.pdf


Instruccions 03 10 2020_Convocatòria 2n exercici.pdfInstruccions 03 10 2020_Convocatòria 2n exercici.pdf

Anunci resultats prova català.pdfAnunci resultats prova català.pdf


Situació:

Procés en curs 17/09/2020Bases específiques:

DECLARACIÓ RESPONSABLE OPOSICIO.pdfDECLARACIÓ RESPONSABLE OPOSICIO.pdf

nota explicativa.pdfnota explicativa.pdf

Anunci ampliació places Convocatòria.pdfAnunci ampliació places Convocatòria.pdf

COMUNICACIÓ_ NOU TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES.pdf
Anunci i convocatòria Bases agent Policia Local.pdfAnunci i convocatòria Bases agent Policia Local.pdf

Instància.pdfInstància.pdf

Declaració responsable Certificat Delictes Sexuals.pdfDeclaració responsable Certificat Delictes Sexuals.pdf


Declaració d'armes.pdf

Feu clic aquí per presentar la instància de manera telemàtica.
Aprovació de la llista d'aspirants

Document:

Anunci Relació Definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci Relació Definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf

Anunci relació provisional admesos i exclosos, tribunal i dates.pdfAnunci relació provisional admesos i exclosos, tribunal i dates.pdf