Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

Contractació temporal de persones en situació d'atur amb els següents perfils: Tècnic/a de creació d'empreses i emprenedoria, i una Tècnica de prospecció d'empreses. Sunvenció en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social 2017-2018 de la Diputació de Barcelona


Escala:Subescala:Títol:

Veure requisits de cada oferta


Núm. de places:

2


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Contractació en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, de la Diputació de Barcelona

Requisit imprescindible:
- Persones en situació d'atur inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandats d'ocupació no ocupats (DONO)

Requisits específics per a cada lloc: (veure oferta descriptiva)

- 1 TÈCNIC/A DE CREACIÓ D'EMPRESES I EMPRENEDORIA

OFERTA TÈCNIC_A CREACIÓ D'EMPRESES I EMPRENEDORIA.pdfOFERTA TÈCNIC_A CREACIÓ D'EMPRESES I EMPRENEDORIA.pdf


- 1 TÈCNIC/A PROSPECCIÓ D'EMPRESES I PAE

OFERTA TÈCNIC_A PROSPECCIÓ D'EMPRESES I PAE.pdfOFERTA TÈCNIC_A PROSPECCIÓ D'EMPRESES I PAE.pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:
  • Prova escrita de capacitació professional: es valoraran competències tècniques. Puntuació: 0 a 5 punts.
  • Mèrits i habilitats professionals: coneixements i experiència del lloc de treball o altre similar i coneixement de la ciutat d’Esplugues. Puntuació: 1 a 4 punts.
  • Participació en plans d’ocupació anteriors edicions: 0 a 2 punts
  • Entrevista: es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en un termini de 5 dies laborables des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada llocSituació:

Procés tancat 1358


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

06/13/2018


Final presentació instàncies:

06/19/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data