Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

TREBALLADOR/A SOCIAL. Subvenció en el marc del Programa Complementari de Diputació


Escala:Subescala:Títol:

Diplomatura en Treball Social


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Actuació subvencionada en el marc de la línia 1 de suport a la millora de l'ocupació local, plans d'ocupació, del Programa Complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona

Requisit imprescindible: Persona en situació d'atur inscrita al SOC com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO)

Requisits específics (veure oferta)

Procés de selecció

Prova escrita on es valoraran competències tècniques i transversals referides al lloc de treball: 0 a 5 punts

Habilitats professionals: formació i experiència laboral vinculades al lloc de treball: 1 a 4 punts

Participació en plans d'ocupació anteriors a raó de:
2 punts en cas de no haver participat mai en plans d'ocupació anteriors
1 punts en cas de no haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos
0 punts en cas d'haver participat en plans d'ocupació en els darrers 18 mesos

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud: 0 a 9 punts

Termini presentació candidatures: Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, dins del termini del 02/09/2019 al 09/09/2019 (inclòs), poden dirigir-se de manera presencial l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat o bé enviar el seu currículum identificant l'oferta "DIBA-TREBALLADOR/A SOCIAL" al correu ofertesesplugues.soc@gencat.cat. L'Oficina de Treball del SOC no admetrà candidatures fora del termini descrit


Situació:

Procés tancat 2019/2705


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 07/31/2019


Inici presentació instàncies:

09/02/2019


Final presentació instàncies:

09/09/2019


Bases específiques:

OFERTA_Treballador-a Social.pdfOFERTA_Treballador-a Social.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data