Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

Contractació temporal en contracte en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunta


Escala:Subescala:Títol:

1 Dinamitzador/a escolar, 3 lletrats/ades, 1 professor/a de reforç escolar, 1 treballador/a social, 1 dissenyador/a entorn WEB


Núm. de places:

7


Sistema de provisió:

Consurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Ordre TSF/115/2018 , de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a ala concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

Requisits imprescindibles de les persones participants:

- Beneficiària del programa de Garantia Juvenil a Catalunya
- Inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya.
- En possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior.
- No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil

Requisits específics: (veure requisits específic de cada oferta)

- 1 Dinamitzador/a escolar

Dinamització escolar.pdfDinamització escolar.pdf

- 3 Lletrats/ades

Dret.pdfDret.pdf Dret2.pdfDret2.pdf

- 1 Professor/a reforç escolar

Reforç escolar.pdfReforç escolar.pdf

- 1 Treballador/a social

Treball Social.pdfTreball Social.pdf

- 1 Dissenyador/a entorn WEB

Disseny web.pdfDisseny web.pdf

Procés de selecció:

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Termini de presentació 18/10/2018 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada lloc

Programa finançat amb càrrec a l'ajut atorgat a l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu i Iniciativa d'Ocupació JuvenilSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:Final presentació instàncies:Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data