Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Laboral<>


Denominació:

TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ


Escala:Subescala:

Tècnic/a de Grau Mitjà


Títol:

Titulació universitària de diplomatura, llicenciatura o grau en: Relacions Laborals; Gestió i Administració Pública; Pedagogia; Psicologia; Psicopedagogia; Dret; Ciències del Treball; Ciències Econòmiques; Ciències Polítiques i Sociologia; Ciències Polítiques i de l’Administració; Ciències Empresarials; Sociologia o equivalents


Núm. de places:

3


Sistema de provisió:

Concurs-Oposició


Observacions:


Anunci:

Anunci declaració places desertes.pdfAnunci declaració places desertes.pdf


Anunci valaloració mèrits i final.docx.pdfAnunci valaloració mèrits i final.docx.pdf


Anunci resultats entrevista i data val_mèrits.pdfAnunci resultats entrevista i data val_mèrits.pdf


Anunci resultats prova psicotècnica i data entrevista.pdfAnunci resultats prova psicotècnica i data entrevista.pdf

Anunci qualificació prova pràctica.pdfAnunci qualificació prova pràctica.pdf


Anunci convocatòria prova pràctica.pdfAnunci convocatòria prova pràctica.pdf

Anunci revisió resultats prova teòrica.pdfAnunci revisió resultats prova teòrica.pdf

Anunci resultats prova teòrica_ final procés_desert.pdfAnunci resultats prova teòrica_ final procés_desert.pdf


Situació:

Procés en cursBases específiques:

Anunci aclariment mèrits.pdfAnunci aclariment mèrits.pdf
Anunci Bases i Convocatòria de 3 Tècnic-a d'Ocupació.pdfAnunci Bases i Convocatòria de 3 Tècnic-a d'Ocupació.pdf
Instància.pdfInstància.pdf
Declaració Responsable Certificació Registre delincuencia sexual.pdfDeclaració Responsable Certificació Registre delincuencia sexual.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants

Document:

Anunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf

Anunci relació Admesos i exclosos i dates.pdfAnunci relació Admesos i exclosos i dates.pdf