Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Laboral<>


Denominació:

TREBALLADOR/A SOCIAL


Escala:Subescala:

Tècnic/a de Grau Mitjà


Títol:

Diplomat/da en Treball social, o títol equivalent, o el títol de grau corresponent


Núm. de places:

4


Sistema de provisió:

Concurs-oposició


Observacions:


Anunci:

Anunci revisió mèrits.pdfAnunci revisió mèrits.pdf

Anunci valoració mèrits i final.pdfAnunci valoració mèrits i final.pdf

Anunci resultats entrevista i data val_mèrits.pdfAnunci resultats entrevista i data val_mèrits.pdf

Anunci resultats prova psicotècnica i data entrevistes.pdfAnunci resultats prova psicotècnica i data entrevistes.pdf

Anunci qualificació prova pràctica i data psicotècnic.pdfAnunci qualificació prova pràctica i data psicotècnic.pdf

Anunci qualificació prova teòrica.pdfAnunci qualificació prova teòrica.pdf


Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 11/23/2018


Inici presentació instàncies:

01/16/2019


Final presentació instàncies:

02/04/2019


Bases específiques:

Anunci aclariment mèrits.pdfAnunci aclariment mèrits.pdf
Anunci Bases i Convocatòria 4 treballador_a social.pdfAnunci Bases i Convocatòria 4 treballador_a social.pdf
Instància.pdfInstància.pdf
Declaració Responsable Certificació Registre delincuencia sexual.pdfDeclaració Responsable Certificació Registre delincuencia sexual.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants


Document:

Anunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf

Anunci Relació admesos i exclosos i dates.pdfAnunci Relació admesos i exclosos i dates.pdf


Procés tancat


Data