Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Funcionari<>


Denominació:

CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL


Escala:

Classe Policia


Subescala:Títol:

Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.


Núm. de places:

3


Sistema de provisió:

Concurs oposició promoció interna


Observacions:


Anunci:

Anunci Valoració Mèrits i Proposta Nomenament.pdfAnunci Valoració Mèrits i Proposta Nomenament.pdf

Anunci qualificació prova mèdica, presentació documentació mèrits i entrevistes.pdfAnunci qualificació prova mèdica, presentació documentació mèrits i entrevistes.pdf

Anunci avaluació psicotècnics i dates proves mèdiques.pdfAnunci avaluació psicotècnics i dates proves mèdiques.pdf

Anunci qualificació prova pràctica i dates psicotècnics.pdfAnunci qualificació prova pràctica i dates psicotècnics.pdf

Anunci qualificació prova teòrica.pdfAnunci qualificació prova teòrica.pdf


Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 08/02/2018


Inici presentació instàncies:

02/14/2018


Final presentació instàncies:

03/05/2018


Bases específiques:

Anunci Bases caporal_a Tauler.pdfAnunci Bases caporal_a Tauler.pdf
Instància Caporal.pdfInstància Caporal.pdf

Declaració d'armes.pdfDeclaració d'armes.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants


Document:

Anunci relació prov_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació prov_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf


Procés tancat


Data