Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Funcionari<>


Denominació:

TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR (Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals)


Escala:

Administració Especial


Subescala:

Tècnic de Grau Superior


Títol:

Llicenciatura o Grau Universitari


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

concurs oposició


Observacions:


Anunci:

Anunci delaració plaça deserta.pdfAnunci delaració plaça deserta.pdf


Anunci resultats prova pràctica_ final procés_desert.pdfAnunci resultats prova pràctica_ final procés_desert.pdf

Anunci resultats prova teòrica.pdfAnunci resultats prova teòrica.pdf
Anunci resultats prova llengua anglesa.pdfAnunci resultats prova llengua anglesa.pdf


Situació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data 03/22/2019


Inici presentació instàncies:

04/06/2019


Final presentació instàncies:

04/15/2019


Bases específiques:


Anunci esmena Base setena de la Convocatòria.pdfAnunci esmena Base setena de la Convocatòria.pdf
Bases convocatòria Coordinador-a de Projectes Estratègics.pdfBases convocatòria Coordinador-a de Projectes Estratègics.pdf


Instància.pdfInstància.pdf
Declaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdfDeclaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants


Document:

Anunci relació definitiva_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació definitiva_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf


Anunci relació prov_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci relació prov_admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf


Procés tancat


Data