Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Funcionari<>


Denominació:

AGENT POLICIA LOCAL


Escala:

Cos de Policia Local


Subescala:

Escala Bàsica


Títol:

Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior


Núm. de places:

11


Sistema de provisió:

Concurs oposició


Observacions:


Anunci:

Anunci val_mèrits i proposta nomenament final.pdfAnunci val_mèrits i proposta nomenament final.pdf

Anunci renúncia, resultat prova mèdica i val_mèrits.pdfAnunci renúncia, resultat prova mèdica i val_mèrits.pdf

Anunci renúncies i resultat proves mèdiques.pdfAnunci renúncies i resultat proves mèdiques.pdf

Anunci qualif_valoració mèrits i final.pdfAnunci qualif_valoració mèrits i final.pdf

Anunci val_mèrits.pdfAnunci val_mèrits.pdf

Anunci resultat prova mèdica.pdfAnunci resultat prova mèdica.pdf

Anunci suspensió fins setembre.pdfAnunci suspensió fins setembre.pdf

Anunci convocatòria prova mèdica.pdfAnunci convocatòria prova mèdica.pdf

Anunci val_mèrits i proposta nomenament.pdfAnunci val_mèrits i proposta nomenament.pdf

Anunci resultat proves mèdiques i data val_mèrits.pdfAnunci resultat proves mèdiques i data val_mèrits.pdf

Anunci modificació lloc i dates proves mèdiques.pdfAnunci modificació lloc i dates proves mèdiques.pdf

Anunci qualificació entrevista i data revisions mèdiques.pdfAnunci qualificació entrevista i data revisions mèdiques.pdf

Anunci resultat psicotècnic i data entrevista personal.pdfAnunci resultat psicotècnic i data entrevista personal.pdf


Anunci qualif_proves físiques dates psicotècnics.pdfAnunci qualif_proves físiques dates psicotècnics.pdf

Anunci qualificació prova Expressió Escrita.pdfAnunci qualificació prova Expressió Escrita.pdf

Anunci qualificació prova Qüestionari.pdfAnunci qualificació prova Qüestionari.pdf


Anunci aclaració acreditació nivell català.pdfAnunci aclaració acreditació nivell català.pdf

Situació:

Procés en curs AVÍS

En referència a les consultes rebudes sobre l’Ordenança de circulació municipal (tema 11)

L’Ordenança de Circulació vigent al terme municipal d'Esplugues és l'aprovada l'any 1985, però cal tenir present el següent:

El seu contingut s'ha d’interpretar de conformitat amb el conjunt de normes que han estat dictades amb
posterioritat i que deixen sense vigència i aplicació la major part d'aquest text reglamentari.

Per aquesta raó les persones opositores hauran de prendre en consideració la disposicions legals vigents en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial, que és el que s’aplica.


Caldrà tenir present també la nostra Ordenança sobre estacionament regulat, amb les seves dues modificacions.


(s’annex en pdf l’Ordenança de circulació municipal i link a una referència actualitzada fins a 2014 que caldrà que les persones opositores actualitzin, en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial).

ORDENANZAS DE CIRCULACIÓN - 1985.pdfORDENANZAS DE CIRCULACIÓN - 1985.pdf

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Seguridad_Vial&modo=1Bases específiques:

Anunci increment places concurs oposició.pdfAnunci increment places concurs oposició.pdf

Anunci Bases i convocatòria 3 agents Policia Local.pdfAnunci Bases i convocatòria 3 agents Policia Local.pdf
Anunci consideracions bases agent Policia local.pdfAnunci consideracions bases agent Policia local.pdf


0 Instància_ Policia.pdf0 Instància_ Policia.pdfDeclaració d'armes.pdfDeclaració d'armes.pdf
Declaració responsable Certificat Delictes Sexuals.pdfDeclaració responsable Certificat Delictes Sexuals.pdf


Aprovació de la llista d'aspirants

Document:

Anunci Relació Definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdfAnunci Relació Definitiva admesos i exclosos, Tribunal i dates.pdf
Anunci relació provisional admesos i exclosos, tribunal i dates.pdfAnunci relació provisional admesos i exclosos, tribunal i dates.pdf