Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AUXILIAR DE SERVEIS. Subvenció en el marc de projecte Treball i Formació Línia PRGC de Servei d'Ocupació de Catalunya


Escala:Subescala:Títol:

Graduat escolar, equivalent o superior


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específics mitjançant la derivació de l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació

Requisits específics d'obligat compliment per a cada línia d'actuació, d'acord amb l'article 4 de les bases reguladores

- 1 auxiliar de serveis línia PRGC

Persones destinatàries: persones inscrites al SOC amb a demandant d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

S'inclouen les persones destinatàries de les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017. Només es podrà formalitzar una contractació de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.

Resten excloses les persones que en el moment de presentació de l'oferta d'ocupació davant el SOC (5/12/2018) i/o el dia abans de l'inici de la contractació tinguin pendent de reconeixement una prestació per desocupació, subsidi o ajut PREPARA.

Oferta 1 conserge PRG.pdfOferta 1 conserge PRG.pdf

Procés de selecció

El procés de selecció consistirà en les següents fases:

Prova escrita de capacitació professional on es valoraran les competències tècniques referides al lloc de treball. Puntuació: 0 a 5 punts.

Mèrits i habilitats professionals: formació i experiència laboral en el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 1 a 4 punts.

No participació en plans d’ocupació d'anteriors edicions: 0 a 2 punts

Entrevista on es valoraran competències tècniques, transversals, motivació i actitud. Puntuació: 0 a 9 punts.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat, en el termini del dia 5/12/2018 al 13/12/2018 (inclòs)

L'Oficina de Treball comprovarà l'acompliment dels requisits generals de la convocatòria i els específics de cada lloc

La contractació efectiva quedarà supeditada a l'atorgament de la subvenció per part de Servei d'Ocupació de CatalunyaSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

12/05/2018


Final presentació instàncies:

12/13/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data