Dissabte, 13 d'abril
PAC: xarxa d'atenció ciutadana
Presentació del servei (darrera actualització 28/06/23)

Amb l'objectiu d'apropar l'Ajuntament a la ciutadania, Esplugues compta amb una xarxa de Punts d'Atenció a la Ciutadania que li permeten obtenir tota la informació que necessita de la ciutat i resoldre les qüestions més habituals amb l'Ajuntament.

Igualment, disposem d'altres punts mes especialitzats, ja sigui en funció del públic a què va dirigit (joves, dones, empreses i comerços...) o del tipus de qüestió (informació al consumidor, llicències d'obres, llicència d'obertura d'establiments...)

La consolidació del telèfon gratuït i la posada en marxa del nou portal de la ciutat a Internet, referma aquesta aposta per evitar desplaçaments innecessaris a l'Ajuntament.

PACs descentralitzats

CENTRAL
Horari:

AMB CITA PREVIA
De dilluns a dijous de 08:30 a 14:30 i de 16 a 18:30
Divendres de 08:30 a 14:00
pl. Sta. Magdalena, 24900 300 082

o

Empleneu aquest formulari i el Pac contactarà
CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ
Horari:

AMB CITA PREVIA
De dilluns a dijous de 08:30 a 14:30 i de 16 a 18:30
Divendres de 08:30 a 14:00
Rbla Verge de la Mercè, 1900 300 082

o

Empleneu aquest formulari i el Pac contactarà
PUNT D'ATENCIO VIRTUAL

AMB CITA PREVIA
900 300 082
o
Empleneu aquest formulari i el Pac contactarà
En cas de no poder contactar amb el PAC, empleneu el formulari El PAC et truca, i contactarem al mes aviat possible.PACs d'informació especialitzada

PAC ESPECIALITZATSADREÇAHORARITELÈFON
Oficina Municipal d'informació al Consumidor (OMIC) (*)CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ
Rbla Verge de la Mercè, 1
CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA
Pl. Petit Pare de l'Amistat s/n
CITA PREVIA
Dimarts de 10.00 a 12.30 h
Dijous de 10.00 a 12.30 h i de 16:30 a 18:00 h
Dimarts i divendres de 09.00 a 12.30 h
93 371 02 66

93 372 04 16
Oficina Jove d'Emancipació
Punt Jove REMOLÍ
ROBERT BRILLAS
C. Àngel Guimerà, 38


ESPAI JOVE REMOLÍ.
Pl. Blas Infante, s/n
Dimartis i Dijous 10:30 - 14:00 i de Dilluns a Divendres de 16:30 a 20:00Dilluns a divendres 17:15 a 20:45 h
661 98 76 90

Oficina Local d'Habitatge (*)CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA Pl. Petit Parc de l'Amistat s/nImprescindible CITA PREVIA
Dilluns 09:30 - 13:00
Dimarts 09:00 - 13:30
900 30 00 82
Servei d'informació i Orientació ProfessionalCENTRE MUNICIPAL PUIG COCA Pl. Petit Parc de l'Amistat s/nDimarts i dijous de 9.00 a 12.00 h
Dijous alterns de 16:00 a 18:00 h
93 372 04 16
Servei d'informació, Orientació i Assessorament per a Dones (*)CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES (CIRD)
C. Sant Francesc Xavier, 1
Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h

Dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 (Atenció telefònica)
93 371 33 50
(*) Cal concertar visita prèviament


L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una xarxa de quioscos d'autoservei per permetre realitzar els tràmits més freqüents, sense cues ni esperes.

Emplaçaments dels quioscos:


DEPENDÈNCIAADREÇAHORARI DE LA DEPÈNDENCIA
Casa ConsistorialPça Santa Magdalena, 5-6De dilluns a divendres de 08:00 a 16:00 horas
Pac CentralPça Santa Magdalena, 24De dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 y de 16 a 18:30*
divendres de 08:30 a 14:00
Centre sociocultural Moli-CadiVerge de la Mercè, 1de dilluns a divendres de 08:00 a 21:00 horas


Tràmits i serveis

PAC
900
PAC VIRTUAL
WEB
QUIOSC ELECTRòNIC
INFORMACIÓ
Informació de la ciutat: telèfons d'interès i d'urgències, guia d'actes del municipi...
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
Informació de l'Ajuntament: directori polític, telèfons de dependències, informació sobre tràmits i serveis
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
TRÀMITS I SERVEIS
Registre de documents dirigits a l'Ajuntament
(*)
(3)
(1)
Petició de formularis de l'Ajuntament
(1)
(3)
(*)
(3)
(1)
PADRÓ I CENS D'HABITANTS
Alta, canvi de domicili i modificació de dades en el Padró d'Habitants
(*)
(*)
(1)
Volants d'empadronament
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
Certificat de residència històric (antiguitat de residència en el municipi)
(*)
(3)
(*)
(3)
(1)
HISENDA MUNICIPAL
Domiciliacions bancàries
(*)
(3)
Certificat de pagament de tributs municipals
(*)
(3)
(3)
Duplicat de notificacions de tributs municipals
(*)
(3)
(3)
Certificat de béns
(2)
(3)
(3)
Càlcul d'impostos
(3)
OBRES I LLICÈNCIES
Comunicat d'obres menors: enrajolaments, canvis de bany, cuina...
(*)
(3)
Consulta de plànols d'obra
(2)
Llicència de col·locació de sacs i contenidors a la via pública
(*)
(3)
Llicència d'obres menors: instal·lació de rètols, reparació/rehabilitació de façanes, tancament de solar/ terreny, adequació de guals al model oficial
(2)
(3)
Sol·licitud de plànol urbanístic o cadastral
(*)
(3)
(1)
VIA PÚBLICA
Recollida de mobles i estris domèstics
(1)
(3)
(*)
(3)
Sol·licitud de desballestament d'un vehicle
(*)
Reserves d'estacionament per a vehicles de discapacitats
(*)
(3)
ALTRES
Alta i baixa del cens d'animals de companyia
(*)
(*)
(3)
Inspeccions higienicosanitàries
(2)
(3)
(3)
Sol·licitud de beques de Cultura, Joventut, Esports
(*)
(3)
Sol·licitud de subvencions a entitats
(*)
(3)
Tramitació IdCat
(*)
Sol·licitud d'entrevista amb el personal tècnic municipal
(1)
(3)
QUEIXES I SUGGERIMENTS
Presentació de queixes i/o suggeriments
(1)
(3)
(*)
(3)
(1)

(1) tràmit immediat (2) tràmit ràpid - 48 hores màxim (3) tràmit sense desplaçament (4) sense compromís de termini (*) cita prèvia requerida
Recomanacions

• Truqui al telèfon 900 30 00 82 abans de dirigir-se a l'ajuntament per fer qualsevol gestió. S'evitarà desplaçaments innecessaris.
Descarregui's els formularis que el Portal posa a la seva disposició abans de presentar-los a qualsevol punt de registre.
Procuri evitar les hores punta (d'11 del matí 1 del migdia) per fer les gestions i trucades.
No esperi a trucar-nos o visitar-nos el dia que vencin els terminis. La concentració de la demanda dificulta la prestació d'un bon servei.
En qualsevol convocatòria, llegeixi les Bases detingudament i aporti la documentació que en cada cas li exigeixen. Davant del dubte, truqui al 900 30 00 82 abans de dirigir-se a l'Ajuntament.
Consulti el Portal de la Ciutat per tot allò relacionat amb l'Ajuntament. Si el que busca no hi és faci'ns-ho saber.
Inscrigui's al Servei d'lnformació a la Carta si vol rebre amb tota comoditat informació sobre activitats ¡ esdeveniments municipals. AQUI


Consulteu la ubicació dels Punts d'Atenció AQUI