Número/Ordre

10/19

Acta de

Acords de Ple

Data

06/12/2019

Hora

06:15 PM

Lloc

Saló de plensDocument de l'acta per el Web:

2 Acta Ple Extraordinari 12-06-2019.pdf

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: