Número/Ordre

11/20

Acta de

Acords de Ple

Data

11/18/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació al projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans 2020”.

2 Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 2020.

3.Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu de la commemoració del Dia Universal de la Infància 2020.

4.Aprovació, si escau, de l’acta número 10/20, corresponent a la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2020.

5. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Dictamen que proposa iniciar el procediment d’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ubicades a la plaça Santa Magdalena, número 16, 17 i 21.

7. Dictamen que proposa aprovar la liquidació del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans adjudicat a UTE ESPLUGUES II.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal en vigor.

9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2021.

10. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic 2020, a data 30 de setembre.

11. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2020.

12. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al tercer trimestre de 2020.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

13. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

14. Dictamen que proposa l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la nova Carta de Ciutats Educadores.

MOCIONS

15. Moció 19/20 del Grup Municipal Popular per instar el Govern d’Espanya a rebaixar l’IVA de les mascaretes.

16. Moció 20/20 del Grup Municipal Republicà per declarar Esplugues de Llobregat ciutat lliure de tauromàquia, Ciutat antitaurina.

17. Moció 21/20 del Grup Municipal Ciutadans per desenvolupar el Pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms, empreses i sectors associatius, culturals i esportius, davant la crisi provocada pel segon rebrot de la COVID-19.

18. Moció 22/20 del Grup Municipal Ciutadans per donar opció als pares a demanar la jornada contínua als centres educatius.

19. Moció 23/20 del Grup Municipal Republicà impulsada pel Jovent Republicà d’Esplugues de Llobregat en defensa de la unitat de la llengua catalana.

20. Moció 24/20 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem de suport al dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’erradicació de la violència masclista.

21. Moció 25/20 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.

22. Moció 26/20 del Grup Municipal Popular per aprovar una ajuda a la liquiditat d’un import màxim de 5.000€ a autònoms i microempreses d’Esplugues de Llobregat.

PRECS I PREGUNTES