Número/Ordre

18/19

Acta de

Acords de Ple

Data

11/26/2019

Hora

05:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

1. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic de 2020.

2. Dictamen que proposa l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2020.