Número/Ordre

17/2015

Acta de

Acords de Ple

Data

11/23/2015

Hora

09:15 AM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per designar president/a i vocals de les meses electorals a les eleccions generals de 2015 a celebrar el proper 20 de desembre de 2015.