Número/Ordre

5/22

Acta de

Acords de Ple

Data

05/18/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia 2022.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/22, corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2022.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa la resolució del contracte d’obres per a la construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament a la plaça Catalunya, formalitzat entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa Vias y Construcciones, SA en data 9 de desembre de 2008.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.

6. Dictamen que proposa la modificació de la participació en la l’aportació municipal del contracte de concessió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

7. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost a 31 de març de 2022.

8. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats sobre la parada 18 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet.

MOCIONS

9. Moció 9/22 del Grup Municipal Ciutadans Esplugues per rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció política que dinamita l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.

10. Moció 10/22 presentada conjuntament pels Grups Municipals Republicà, Ciutadans, ECP, Popular i el regidor no adscrit, a favor d’un canvi d’ubicació dels Plens municipals ordinaris.

PRECS I PREGUNTES