Número/Ordre

09/19

Acta de

Acords de Ple

Data

06/12/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de l’aportació de la documentació comptable dels diferents grups polítics municipals, en compliment del Codi de bon govern.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la present sessió.