Número/Ordre

15/19

Acta de

Acords de Ple

Data

10/16/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DE DIA

Únic.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals, que es celebraran el proper dia 10 de novembre de 2019, i celebració del sorteig públic.