Número/Ordre

12/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

11/22/2017

Hora

09:15 AM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Primer.- Dictamen que proposa l’aprovació del procediment del sorteig públic per a la designació de president/a i vocals de les meses electorals, a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper 21 de desembre de 2017.

Segon.- Celebració del sorteig públic per designar president/a i vocals de les meses electorals a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper 21 de desembre de 2017.