Número/Ordre

5/20

Acta de

Acords de Ple

Data

04/22/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferéncia


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat davant l’emergència sanitària, econòmica i social provocada per l’impacte del COVID-19.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/20, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de març de 2020.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació del Pla especial del centre hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al carrer Sant Mateu, número 24-26.

5. Dictamen que proposa la modificació de la participació en la l’aportació municipal del contracte de concessió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que dona compte de diverses resolucions de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada pel COVID-19.

PRECS I PREGUNTES