Número/Ordre

1/21

Acta de

Acords de Ple

Data

01/18/2021

Hora

01:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals a les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper dia 14 de febrer de 2021 i celebració del sorteig públic.