Número/Ordre

11/19

Acta de

Acords de Ple

Data

06/15/2019

Hora

12:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Constitució de la Mesa d’edat.

2.- Constitució de la Corporació Municipal.

3.- Elecció de l’alcalde/ssa de la Corporació.