Número/Ordre

06/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

05/30/2016

Hora

07:30 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per designar president/a i vocals de les meses electorals a les eleccions generals de 2016 a celebrar el proper 26 de juny de 2016.