Número/Ordre

05/19

Acta de

Acords de Ple

Data

04/02/2019

Hora

10:00 AM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals a les eleccions a les Corts Generals a celebrar el proper dia 28 d’abril de 2019 i celebració del sorteig públic.