Número/Ordre

07/19

Acta de

Acords de Ple

Data

04/28/2019

Hora

11:00 AM

Lloc

Edifici municipal La Baronda


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen sobre el procediment del sorteig públic per a la designació de membres de les meses electorals a les eleccions municipals i al Parlament Europeu a celebrar el proper dia 26 de maig de 2019 i celebració del sorteig públic.