Número/Ordre

01/19

Acta de

Acords de Ple

Data

01/09/2019

Hora

07:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Únic.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.