Número/Ordre

14/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

12/21/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 12/16, corresponent a la sessió extraordinària de data 2 de novembre i núm. 13/16, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de novembre.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa la modificació de la representació del consistori en la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del Pla Especial de Mobilitat Sostenible del municipi d’Esplugues de Llobregat.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni expropiatori, subscrit el 28 de setembre de 2016 amb les senyores Estupiñá, de la finca del carrer de La Riba, núm. 10, d’Esplugues de Llobregat.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració.

8.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització dels preus públics aprovats per a la xarxa de deixalleries metropolitanes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per aplicar a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, gestionada conjuntament pels Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat.

9.- Dictamen relatiu al contracte de gestió de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la determinació de l'exercici d'adquisició de les accions de Classe B de la Societat Municipal Mixta (PROGESER).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada.

12.- Dictamen que proposa la ratificació dels acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local adoptats pel Consell General d’aquesta entitat.

13.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

14.- Dictamen que proposa la pròrroga del conveni amb la Fundació privada Asproseat Proa Esplugues per a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat.

MOCIONS

35/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

36/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l’ús de vehicles elèctrics i híbrids.

37/16.- Moció del grup municipal de Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra el bloqueig a Cuba.

38/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei.

PRECS I PREGUNTES