Biennal de ceràmica 2016

Fitxa d'inscripció / Ficha de inscripción / Registration Card
Cognoms Apellidos Last Name
Nom Nombre Name
NIF NIF V.A.T. Number
Adreça Dirección Address
Localitat Localidad City
C.P. C.P. Code
Província Provincia Province
País País Country
email email email
Telèfon Teléfono Telephone
Lloc de naixement Lugar de nacimiento Place of birth
Data de naixement Fecha de nacimiento Date of birth
Forma d'enviament de l'obra Forma de envío de la obra Way of delivery of the work

Obres presentades / Obras presentadas / Submitted Works ========================
Ficheros adjuntos

No se ha hallado ningún documento

========================
Obra 1 / Obra 1 / Work 1
Títol de l'obra Título de la obra Work title
Tipus de material Tipo de material Type of material used
Núm. de peces Nº de piezas Number of pieces
Dimensions Dimensiones Measurements
Imatges Imágenes Images

Obra 2 / Obra 2 / Work 2
Títol de l'obra Título de la obra Work title
Tipus de material Tipo de material Type of material used
Núm. de peces Nº de piezas Number of pieces
Dimensions Dimensiones Measurements
Imatges Imágenes Images
Obra 3 / Obra 3 / Work 3
Títol de l'obra Título de la obra Work title
Tipus de material Tipo de material Type of material used
Núm. de peces Nº de piezas Number of pieces
Dimensions Dimensiones Measurements
Imatges Imágenes Images

Curriculum Vitae
Imatges Imágenes Images
Imprimir el formulari / Imprimir el formulario / Print form


Enviar el document / Enviar el documento / Send document

    Totes les dades facilitades a través d'aquest escrit seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a I'Ajuntament.

    Mitjançant el lliurament d'aquesta sol·licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge per correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. S’autoritza a la Secció d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a fer públiques les dades de la nostra empresa, que es refereixen al nom social i forma de contacte (adreça electrònica, fax o telèfon) amb la finalitat de facilitar les actuacions pròpies d’aquesta Secció en la gestió de l’oferta de feina a l’objecte de fer-nos arribar persones interessades.

    Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions al municipi d'Esplugues, enviament al que el remitent dona la seva conformitat. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I'àmbit i les finalitats expressades.