TRASLLAT DE RESTES FORA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES FORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Descripció

Autorització de l'exhumació i trasllat de restes fora del cementiri municipal

Departament gestor

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS TERRITORIALS

Qui pot sol·licitar-lo

Familiars de la persona difunta

Com s'ha de sol·licitar

Sol·licitud per instància al Registre General. Un cop fet el Decret, Cementiris contacta telefònicament amb l'interessat/da per tal que s'adreci a la Caixa Municipal per abonar els drets corresponents i es citi amb Cementiris per recollir el decret.

PROCEDIMENT:
1- PACS: Enregistrament de la instància i documentació annexa i adreçament de la instància a Mercats i cementiris
2- CEMENTIRIS: Elaboració de Decret, Proposta i Trasllat de Decret
3- CEMENTIRIS: es truca al/ a la ciutadana informant-lo que el trasllat de decret està elaborat i se l'emplaça a PAC Serveis Econòmics per a fer efectiu el pagament del preu públic, segons Ordenances municipals i se li dona hora de visita per a la recollida del títol
4- SOL·LICITANT: paga el preu públic, es queda comprovant de pagament i s'adreça a Cementiris.
5- SOL·LICITANT: A Cementiris, recull el títol de dret funerari i signa el justificant d'entrega

Formulari

0001.PDF - 0001.PDF

Documentació que s'ha d'acompanyar

1- Títol de dret funerari
2. Original i fotocòpia del DNI de la persona titular

On es pot sol·licitar

- Punt: PUNT D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA - SERVEIS ECONÒMICS
- Carrer: PÇ SANTA MAGDALENA, 5-6
- Pis: - Porta:
- Telèfon: - Fax: - E-mail:
- Horari: Dilluns a divendres de 09 a 14 hores i dijous de 16 a 18 hores. Telf. 93 371 33 50
-----------------------------------------------------------------------
- Punt: REGISTRE GENERAL D'ENTRADA
- Carrer: PÇ SANTA MAGDALENA, 5-6
- Pis: - Porta:
- Telèfon: - Fax: - E-mail:
- Horari: DILLUNS A DIVENDRES DE 08 A 20.30 HORES
-----------------------------------------------------------------------


Termini de tramitació

Observacions
  • No s'autoritzarà l'exhumació ni el trasllat de restes si no han transcorregut més de dos anys des de l'última inhumació, excepte en alguns casos que el període s'eleva a cinc anys ( en cas de malalties de caràcter infecciós: còlera, etc).
Cementiris (Pl. Santa Magdalena, 24) té obertura al públic els dilluns i dijous de 9h a 14h i dijous alterns (amb cita prèvia)


Enllaç