Titol

Actes dels Consells Sectorials
,,,,,,,,,,,,,
2023
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         21/06/2023     Veure l'acta
         11/01/2023     Veure l'acta
    CONSELL DE JOVENTUT (xsouto@esplugues.cat)
         16/03/2023     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (mfuertes@esplugues.cat)
         16/11/2023     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         30/11/2023     Veure l'acta
         28/09/2023     Veure l'acta
         18/05/2023     Veure l'acta
         09/02/2023     Veure l'acta
2022
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         05/07/2022     Veure l'acta
         09/02/2022     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         24/11/2022     Veure l'acta
         29/09/2022     Veure l'acta
         16/06/2022     Veure l'acta
         31/03/2022     Veure l'acta
         17/02/2022     Veure l'acta
2021
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         12/07/2021     Veure l'acta
         21/06/2021     Veure l'acta
         11/01/2021     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         24/11/2021     Veure l'acta
         25/03/2021     Veure l'acta
2020
    CONSELL ESPORTIU (jramirez@esplugues.cat)
         11/02/2020     Veure l'acta
         11/02/2020     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         17/09/2020     Veure l'acta
         27/05/2020     Veure l'acta
         13/02/2020     Veure l'acta
         16/01/2020     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (mfuertes@esplugues.cat)
         06/02/2020     Veure l'acta
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         10/02/2020     Veure l'acta
         20/01/2020     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         19/11/2020     Veure l'acta
         28/05/2020     Veure l'acta
2019
    CONSELL ESPORTIU (jramirez@esplugues.cat)
         12/07/2019     Veure l'acta
         12/07/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (pcarmona@esplugues.cat)
         05/02/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         10/10/2019     Veure l'acta
         18/07/2019     Veure l'acta
         24/01/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (mfuertes@esplugues.cat)
         28/11/2019     Veure l'acta
         26/09/2019     Veure l'acta
         11/04/2019     Veure l'acta
         28/02/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         02/12/2019     Veure l'acta
         04/11/2019     Veure l'acta
         07/10/2019     Veure l'acta
         08/07/2019     Veure l'acta
         04/03/2019     Veure l'acta
         04/02/2019     Veure l'acta
         14/01/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         21/11/2019     Veure l'acta
         26/09/2019     Veure l'acta
         02/05/2019     Veure l'acta
         31/01/2019     Veure l'acta
    CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL (inclusiosocial@esplugues.cat)
         03/10/2019     Veure l'acta
         28/03/2019     Veure l'acta
2018
    CONSELL ESPORTIU (jramirez@esplugues.cat)
         27/06/2018     Veure l'acta
         27/06/2018     Veure l'acta
         27/06/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (pcarmona@esplugues.cat)
         23/01/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         15/11/2018     Veure l'acta
         24/05/2018     Veure l'acta
         08/02/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (nzanni@esplugues.cat)
         15/03/2018     Veure l'acta
         25/01/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (mfuertes@esplugues.cat)
         29/11/2018     Veure l'acta
         11/10/2018     Veure l'acta
         07/06/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         03/12/2018     Veure l'acta
         05/11/2018     Veure l'acta
         17/09/2018     Veure l'acta
         04/06/2018     Veure l'acta
         07/05/2018     Veure l'acta
         09/04/2018     Veure l'acta
         05/03/2018     Veure l'acta
         05/02/2018     Veure l'acta
         15/01/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         22/11/2018     Veure l'acta
         27/09/2018     Veure l'acta
         28/06/2018     Veure l'acta
         03/05/2018     Veure l'acta
         19/04/2018     Veure l'acta
         08/02/2018     Veure l'acta
    CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL (inclusiosocial@esplugues.cat)
         29/11/2018     Veure l'acta
         01/02/2018     Veure l'acta
2017
    CONSELL ESPORTIU (jramirez@esplugues.cat)
         29/07/2017     Veure l'acta
         29/07/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (pcarmona@esplugues.cat)
         11/07/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         16/10/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         06/04/2017     Veure l'acta
         02/02/2017     Veure l'acta
         21/02/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (nzanni@esplugues.cat)
         30/11/2017     Veure l'acta
         28/09/2017     Veure l'acta
         25/05/2017     Veure l'acta
         30/03/2017     Veure l'acta
         26/01/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         11/12/2017     Veure l'acta
         23/10/2017     Veure l'acta
         10/07/2017     Veure l'acta
         08/05/2017     Veure l'acta
         22/05/2017     Veure l'acta
         06/03/2017     Veure l'acta
         06/02/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         11/12/2017     Veure l'acta
         28/09/2017     Veure l'acta
         29/06/2017     Veure l'acta
         25/05/2017     Veure l'acta
         06/04/2017     Veure l'acta
         16/02/2017     Veure l'acta
    CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL (inclusiosocial@esplugues.cat)
         05/10/2017     Veure l'acta
         08/06/2017     Veure l'acta
         08/06/2017     Veure l'acta
         02/02/2017     Veure l'acta
2016
    CONSELL ESPORTIU (jramirez@esplugues.cat)
         20/07/2016     Veure l'acta
         20/07/2016     Veure l'acta
         20/07/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         21/07/2016     Veure l'acta
         27/01/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE NOVA CIUTADANIA (lparra@esplugues.cat)
         25/05/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         01/12/2016     Veure l'acta
         06/10/2016     Veure l'acta
         30/06/2016     Veure l'acta
         21/01/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (nzanni@esplugues.cat)
         17/11/2016     Veure l'acta
         15/09/2016     Veure l'acta
         26/05/2016     Veure l'acta
         17/03/2016     Veure l'acta
         21/01/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE CULTURA (nvidal@esplugues.cat)
         12/09/2016     Veure l'acta
         09/05/2016     Veure l'acta
         11/04/2016     Veure l'acta
         08/02/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         03/11/2016     Veure l'acta
         27/06/2016     Veure l'acta
         26/05/2016     Veure l'acta
         18/02/2016     Veure l'acta
    CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL (inclusiosocial@esplugues.cat)
         24/11/2016     Veure l'acta
         29/09/2016     Veure l'acta
         16/06/2016     Veure l'acta
         31/03/2016     Veure l'acta
2015
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         21/07/2015     Veure l'acta
         28/01/2015     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         01/10/2015     Veure l'acta
         12/02/2015     Veure l'acta
    CONSELL DE GENT GRAN (nzanni@esplugues.cat)
         26/11/2015     Veure l'acta
         24/09/2015     Veure l'acta
         21/05/2015     Veure l'acta
         16/04/2015     Veure l'acta
         22/01/2015     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         26/11/2015     Veure l'acta
         16/04/2015     Veure l'acta
         19/03/2015     Veure l'acta
         15/01/2015     Veure l'acta
    CONSELL DE COHESIÓ SOCIAL (inclusiosocial@esplugues.cat)
         03/12/2015     Veure l'acta
2014
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         17/07/2014     Veure l'acta
         29/01/2014     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         23/10/2014     Veure l'acta
         13/05/2014     Veure l'acta
         16/01/2014     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         27/11/2014     Veure l'acta
         25/09/2014     Veure l'acta
         05/06/2014     Veure l'acta
         13/03/2014     Veure l'acta
         16/01/2014     Veure l'acta
2013
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         18/07/2013     Veure l'acta
         18/07/2013     Veure l'acta
         31/01/2013     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         10/10/2013     Veure l'acta
         09/05/2013     Veure l'acta
         07/02/2013     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         28/11/2013     Veure l'acta
         17/10/2013     Veure l'acta
         30/05/2013     Veure l'acta
         18/04/2013     Veure l'acta
         07/03/2013     Veure l'acta
         31/01/2013     Veure l'acta
2012
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         25/07/2012     Veure l'acta
         16/02/2012     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         04/10/2012     Veure l'acta
         17/05/2012     Veure l'acta
         09/02/2012     Veure l'acta
    CONSELL DE COOPERACIÓ (tgomez@esplugues.cat)
         29/11/2012     Veure l'acta
         04/10/2012     Veure l'acta
         28/06/2012     Veure l'acta
         10/05/2012     Veure l'acta
         22/03/2012     Veure l'acta
         26/01/2012     Veure l'acta
2011
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         21/07/2011     Veure l'acta
         21/03/2011     Veure l'acta
         20/01/2011     Veure l'acta
    CONSELL DE LES DONES (cmanzanal@esplugues.cat)
         06/10/2011     Veure l'acta
         27/01/2011     Veure l'acta
2010
    CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA (rcairo@esplugues.cat)
         15/07/2010     Veure l'acta
         21/01/2010     Veure l'acta